30
August, 2018
Kế Toán Dành Cho Quản Lý
12:00 am - 12:00 am
Việt Nam

Phí dịch vụ:5,000,000 ₫ ► Thời lượng học: 10 buổi ► Kế toán dành cho quản lý trang bị kiến thức về cách thức tổ chức bộ máy...

15
August, 2018
a9
Kế toán tổng hợp
12:00 am - 12:00 am
90/167 Tây Sơn

  Lý do lựa chọn khóa học: Học viên được hướng dẫn theo phương thức “cầm tay chỉ việc” nên nhanh chóng tiếp cận...

30
July, 2018
4c
Kế toán lương, BHXH, thuế TNCN
12:00 am - 12:00 am

Phí dịch vụ:2,000,000 ₫ ► Thời lượng học: 10 buổi ► Học viên được học tập cho đến khi nắm vững nghiệp vụ và thành thạo trong...

14
July, 2018
6g
Kế toán chi phí
12:00 am - 12:00 am

Phí dịch vụ:2,000,000 ₫ ► Thời lượng học: 10 buổi ► Học viên được học tập cho đến khi nắm vững nghiệp vụ và thành thạo trong...

10
July, 2018
6b
Làm chủ Office cho người đi làm
12:00 am - 12:00 am

Phí dịch vụ:3,000,000 ₫ ► Thời lượng học: 10 buổi ► Học viên được học tập cho đến khi nắm vững nghiệp vụ và thành thạo trong...

06
July, 2018
4e
Kế toán thuế chuyên sâu
12:00 am - 12:00 am

Phí dịch vụ:4,500,000 ₫ ► Thời lượng học: 20 buổi ► Học viên được học tập cho đến khi nắm vững nghiệp vụ và thành thạo trong...

06
July, 2018
popup-web-870×500
Kế Toán Thanh Toán
12:00 am - 12:00 am
Việt Nam

Lý do lựa chọn khóa học: ► Học viên được hướng dẫn theo phương thức “cầm tay chỉ việc” nên nhanh chóng thực hành...

02
July, 2018
4b-450×233
Kế toán trên Excel
12:00 am - 12:00 am

Phí dịch vụ:2,000,000 ₫ ► Thời lượng học: 12 buổi ► Học viên được học tập cho đến khi nắm vững nghiệp vụ và thành thạo trong...

error: Content is protected !!